MAITOSHI KACHI TROPHY 2020

Annulatie - Uitstel - Herplanning Maitoshi Kachi Trophy 2020

 

Beste bestuursleden, coaches en trainers,

 

Naar aanleiding van de evoluerende maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Corona-Covid-19-virus, moeten wij tot onze grote spijt de Maitoshi Kachi Trophy 2020, voorzien op 21 Maart aanstaande, uitstellen. Deze beslissing werd genomen na overleg met de lokale overheden en de sportfederaties. Veel buitenlandse deelnemende clubs hebben ons gecontacteerd omdat, onder de huidige omstandigheden, hun deelname problematisch dreigde te worden.

 

Wij betreuren natuurlijk de situatie, des temeer omdat wij, met 450 bevestigde deelnemers, ons vorig deelnamerecord gingen evenaren.

 

Wij zullen het tornooi herplannen naar 08 November 2020. Meer info hierover zullen wij via alle communicatiekanalen bevestigen. (zie ook www.maitoshi.be)

 

Het spreekt vanzelf dat wij de ontvangen deelnemers bijdragen eerstdaags zullen terugstorten. Aarzel niet om ons te contacteren via info@maitoshi.be  mocht U de terugbetaling niet zien verschijnen binnen de 7 werkdagen op de rekening van de oorspronkelijke opdrachtgever.

 

Wij hopen op jullie begrip voor deze beslissing en hopen jullie massaal te mogen verwelkomen op 08 November.

 

Met sportieve groeten,

 

Het Maitoshi Kachi Team

 

 

Annulation - Report – Replanification Maitoshi Kachi Trophy 2020

 

Cher responsable, entraîneur, coach,

 

Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus Corona-Covid-19, nous regrettons de devoir vous annoncer le report de notre Trophée Maitoshi Kachi 2020 qui était prévu pour ce 21 mars. Cette décision a été prise après consultation des autorités locales et des fédérations sportives. De nombreux clubs étrangers participants nous ont contacté ces dernières heures pour nous signaler que leur participation risquait aussi de devenir problématique.

 

Nous regrettons bien évidemment la situation, d'autant plus que, avec 450 participants confirmés, nous allions égaler notre précédent record de participation.

 

Nous allons reporter le tournoi au 08 novembre 2020. Nous confirmerons plus d'informations à ce sujet via tous les canaux de communication. (voir aussi www.maitoshi.be).

 

Nous rembourserons bien sûr les contributions reçues sous peu. Si vous ne voyez pas le remboursement apparaître sur votre compte dans les 7 jours ouvrables, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse info@maitoshi.be.

 

Nous espérons que vous comprendrez cette décision et espérons de vous revoir et de pouvoir vous accueillir en masse le 8 novembre.

 

Salutations sportives,

 

L'équipe Maitoshi Kachi

 

 

Cancellation - Report - Rescheduling Maitoshi Kachi Trophy 2020

 

Dear manager, dear coach,

 

As part of the measures to fight the spread of the Corona-Covid-19 virus, we regret to have to announce the postponement of our Maitoshi Kachi 2020 Trophy which was scheduled for March 21. This decision was taken after consultation with local authorities and sports federations. Many participating clubs have contacted us in recent hours to inform us that their participation could also become problematic.

 

We obviously regret the situation, especially since, with 450 confirmed participants, we were going to match our previous participation record.

 

We will postpone the tournament to November 8th 2020 and will communicate on the topic via all possible communication channels. (see also www.maitoshi.be).

 

We will of course reimburse, in the coming days,  all received contributions. If you do not see the refund appear on your account within 7 working days, please do not hesitate to contact us by email at info@maitoshi.be .

 

We hope that you will understand this decision and hope to see you again and to be able to welcome you equally numerous on November 8th .

 

Kind Regards,

 

The Maitoshi Kachi team